Takstingeniør og Byggmester Knut Eiken

Eiken Takst holder til i Sandnes og tilbyr takseringstjenester både for private, profesjonelle aktører og det offentlige. Vi tar takseringsoppdrag i hele sørfylket.

Knut Eiken er utdannet takstmann og er sertifisert gjennom NITO Takst med godkjenning på fast eiendom, skadetaksering og reklamasjon, uavhengig kontroll og enerigirådgivning. I tillegg kan vi tilby bistand med utfylling av søknader, oppfølging i byggeprosessen og overtakelse av ny bolig.

Knut Eiken har solid fagkompetanse som baserer seg på over 30 års praktisk erfaring som byggmester, og foretaket er sentralt godkjent med ansvarsrett.

Eiken takst er medlem av Takstsentralen – et foretak med boligforvaltere som er spredt utover hele landet og som jobber med taksering og kontroll.

Mestermerke

Fagkunnskap gir trygghet

Nyttige tips og lenker

Tips før takstmannen kommer:

Ha klart et ferdig utfylt egenerklæringsskjema.

Dette vil takstmann gjerne lese på befaringsdagen. Har du ikke skjema? Gi beskjed så får du det tilsendt. 

Ha dokumentasjon over arbeid som er utført på bolig.

Dette inkluderer tegninger, byggesaksmappe, rapporter, beskrivelser etc. I tillegg er det greit å vite årstall for utført arbeider. 

Er gulvsluk og avløpssystem klargjort og tilgjengelig.

Gulvsluk og avløp i skap under vask og servanter blir alltid kontrollert av takstmann.

Ta gjerne kontakt for en hyggelig samtale og et uforpliktende pristilbud.

Kontakt oss